Ryszard Bolesławski z 7021 Hollywood Boulevard

Na pytanie o nazwisko odnoszącego sukcesy polskiego reżysera filmowego w Hollywood, automatycznie nasuwa się odpowiedź – Polański. To prawda, ale na długo przed Romanem Polańskim, do topowych i najbardziej znanych reżyserów Hollywood lat 30’ zaliczany był polski reżyser teatralny i filmowy, aktor i nauczyciel sztuki aktorskiej – Ryszard Bolesławski, a właściwie Ryszard Srzednicki

W latach 1924–1929 był dyrektorem, głównym pedagogiem oraz naczelnym reżyserem zespołu w American Laboratory Theatre  (ALT) w Nowym Jorku. W tym czasie, świat amerykańskiego kina zafascynowany był kształceniem aktorów systemem Stanisławskiego, a Bolesławki, jako że był jego uczniem, to stał się pierwszym w USA, kompetentnym popularyzatorem tego systemu. Warto w tym miejscu dodać, że wśród studentów Bolesławskiego był ł m. in. Lee Strasberg, który obok słynnego ze swojej metody Sanforda Meisnera, był współzałożycielem Group Theater, a także dyrektorem artystycznym Actors Studio oraz pedagogiem, z którego metody korzystali m. inn. Marlin Monroe, Jane Fonda, Al Pacino, Marlon Brando.

W Nowym Jorku Bolesławski zasłynął jako reżyser spektakli w tym najczęściej z wszystkich nowojorskich artystów inscenizującym Shakespeare’a. W ALT, Bolesławski wyreżyserował osiem spektakli i debiut dramaturgiczny Thorntona Wildera The Trumpet Shall Sound (1926), a kilku innym patronował jako pedagog.
Natomiast w Hollywood, po roku 1929 Bolesławski stał się jednym z najbardziej znanych reżyserów filmowych. Amerykańska Akademia Filmowa wyróżniła filmy Bolesławskiego dziesięcioma nominacjami do Oscara w kilku kategoriach, a jednemu z pierwszych filmów kolorowych – Ogrodowi Allaha z Marleną Dietrich i Charlesem Boyerem (1936) – przyznała swoją Nagrodę Specjalną.

W 1937 w czasie realizacji filmu The Last of Mrs. Cheyney (Koniec pani Cheyney), reżyser zmarł na atak serca. W 1960 roku, amerykańska społeczność filmowa upamiętniła Bolesławskiego, dedykując mu „gwiazdę” na hollywoodzkiej Promenadzie Sławy.
Pełny dorobek filmowy Ryszarda Bolesławskiego można znaleźć w bazie danych filmpolski,  a dla zainteresowanych sztuką aktorską nie tylko zawodowo, warto polecić książkę autorstwa Bolesławskiego, „Aktorstwo, sześć pierwszych lekcji”.