Model

REAL ESTATE CONCIERGE™

Usługi

RE Concierge™

KLIENT:

  • decyduje o ostatecznym zakresie świadczonych usług,

  • ustala zakres i rodzaj pełnomocnictwa do transakcji,

  • wskazuje stopień zachowania poufności.

Nasze usługi w ramach Modelu REAL ESTATE CONCIERGE™ podzielone są na dwie grupy: usługi bezpośrednio związane z transakcją i około transakcyjne. Niezależnie od kategorii, zawsze są indywidualnie uzgadniane i dostosowywane do potrzeb konkretnej transakcji.