RE Concierge

Dla Wynajmującego

ETAP 1 – Wstępny

 1. Analiza preferencji Wynajmującego
 2. Wstępna weryfikacja przedmiotu najmu
 3. Analiza potencjału nieruchomości oddawanej w najem
 4. Zawarcie Umowy Concierge
  • wariant offline lub online

ETAP 2 – Zasadniczy

 1. Szczegółowa weryfikacja i przygotowanie nieruchomości do wynajęcia
  • weryfikacja prawna (badanie due diligence)
  • weryfikacja faktyczna (dokładne oględziny)
 2. Przygotowanie oferty najmu
  • marketing online
  • marketing offline
  • usługi Concierge
 3. Prezentacja nieruchomości
  • online
  • offline
  • dodatkowe eventy najmowe
 4. Prowadzenie negocjacji w imieniu Wynajmującego
  • wsparcie negocjacyjne z wykorzystaniem nowoczesnych technik
   (m.in. Harvard negotiation model)
  • rozwiązywanie potencjalnych konfliktów metodami ADR

ETAP 3 – Finalny

 1. Sporządzenie umów cywilnoprawnych
  • przygotowanie umowy najmu (nasz draft LA)
  • przygotowanie dodatkowych dokumentów
 2. Zamknięcie transakcji (closing)
  • ewentualna reprezentacja Wynajmującego przy zawarciu umowy, w tym przed notariuszem
  • usługi lifestyle management
 3. Wydanie przedmiotu najmu
  • przygotowanie nieruchomości do wydania
  • spisanie protokołu zdawczo odbiorczego przez RE Concierges™
  • usługi lifestyle management
 4. Obsługa potransakcyjna
  • dokumentacja transakcji
  • kontakt kontrolny z Wynajmującym
  • dodatowe usługi Concierge

RE Concierge

Dla Najemcy

ETAP 1 – Wstępny

 1. Określenie potrzeb Najemcy
 2. Wstępna analiza rynku właściwego
 3. Zawarcie Umowy Concierge
  • wariant offline lub online

ETAP 2 – Zasadniczy

 1. Wybór nieruchomości dla Najemcy
  • marketing online i offline
  • usługi Concierge
 2. Oglądanie i ocena nieruchomości
  • oglądanie nieruchomości wraz z Najemcą lub bez jego udziału (jeden z naszych RE Concierges™ )
  • przygotowanie Raportu z nieruchomości (przy nieobecności Najemcy na oględzinach)
  • analiza SWOT nieruchomości
 3. Prowadzenie negocjacji w imieniu Najemcy
  • wsparcie negocjacyjne z wykorzystaniem nowoczesnych technik (m.in. Harvard negotiation model)
  • rozwiązywanie potencjalnych konfliktów (metody ADR)

ETAP 3 – Finalny

 1. Zawarcie umowy najmu
  • weryfikacja umowy najmu
  • usługi lifestyle management
 2. Przejęcie nieruchomości przez Najemcę
  • weryfikacja protokołu zdawczo-odbiorczego
  • usługi lifestyle management
 3. Obsługa potransakcyjna
  • kontakt kontrolny z Najemcą
  • dodatkowe usługi Concierge