RE Concierge

Dla Sprzedającego

ETAP 1 – Wstępny

 1. Analiza preferencji Sprzedającego
 2. Wstępna weryfikacja sprzedawanej nieruchomości
 3. Analiza potencjału sprzedawanej nieruchomości
 4. Zawarcie Umowy Concierge
  • wariant offline lub online

ETAP 2 – Zasadniczy

 1. Szczegółowa weryfikacja i przygotowanie nieruchomości do sprzedaży
  • weryfikacja prawna (badanie due diligence)
  • weryfikacja faktyczna (dokładne oględziny)
 2. Przygotowanie oferty sprzedażowej
  • marketing online
  • marketing offline
  • usługi Concierge
 3. Prezentacja nieruchomości
  • online
  • offline
  • dodatkowe eventy sprzedażowe
 4. Prowadzenie negocjacji w imieniu Sprzedającego
  • wsparcie negocjacyjne z wykorzystaniem nowoczesnych technik
   (m.in. Harvard negotiation model)
  • rozwiązywanie potencjalnych konfliktów metodami ADR
  • ustalenie ostatecznych warunków sprzedaży

ETAP 3 – Finalny

 1. Sporządzenie umów cywilnoprawnych
  • przygotowanie umowy przedwstępnej (nasz draft PSPA)
  • przygotowanie finalnej umowy sprzedaży (nasz draft SPA)
 2. Zamknięcie transakcji (closing)
  • reprezentacja Sprzedającego przed notariuszem
  • usługi lifestyle management
 3. Wydanie sprzedanej nieruchomości
  • przygotowanie nieruchomości do wydania
  • spisanie protokołu zdawczo odbiorczego przez RE Concierges™
  • usługi lifestyle management
 4. Obsługa potransakcyjna
  • dokumentacja transakcji
  • kontakt kontrolny ze Sprzedającym
  • dodatowe usługi Concierge

RE Concierge

Dla Kupującego

ETAP 1 – Wstępny

 1. Określenie potrzeb Kupującego
 2. Wstępna analiza rynku właściwego
 3. Zawarcie Umowy Concierge
  • wariant offline lub online

ETAP 2 – Zasadniczy

 1. Wybór nieruchomości dla Kupującego
  • marketing online
  • marketing offline
  • usługi Concierge
 2. Oglądanie i ocena nieruchomości
  • oglądanie nieruchomości wraz z Kupującym lub bez jego udziału (jeden z naszych RE Concierges™ )
  • przygotowanie Raportu z nieruchomości (przy nieobecności Kupującego na oględzinach)
  • analiza SWOT nieruchomości
 3. Szczegółowe badanie nieruchomości
  • weryfikacja prawna (badanie due diligence)
  • weryfikacja faktyczna (ponowne oględziny)
 4. Prowadzenie negocjacji w imieniu Kupującego
  • wsparcie negocjacyjne z wykorzystaniem nowoczesnych technik (m.in. Harvard negotiation model)
  • rozwiązywanie potencjalnych konfliktów (metody ADR)
  • ustalanie warunków zakupu nieruchomości i kwoty zadatku

ETAP 3 – Finalny

 1. Sporządzanie umów cywilnoprawnych
  • weryfikacja umowy przedwstępnej
  • weryfikacja finalnej umowy sprzedaży
 2. Zamknięcie transakcji (closing)
  • wsparcie albo reprezentacja Kupującego przed notariuszem
  • usługi lifestyle management
 3. Odbiór nieruchomości przez Kupującego
  • udział w czynnościach odbioru
  • weryfikacja protokołu-zdawczo-odbiorczego
  • usługi lifestyle management
 4. Obsługa potransakcyjna
  • weryfikacja dokumentacji
  • kontakt kontrolny z Kupującym
  • dodatkowe usługi Concierge